Advaita Paribhasha Samanvayam - 1

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao