Gita-Bhagavata Samanvayam - 7

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao