Gita-Bhagavata Samanvayam - 19

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao