Gita-Bhagavata Samanvayam - 15

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao