Sri Lalita Sahasranama Rahasyartham - 95/185

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao