Sri Lalita Sahasranama Rahasyartham - 179/185

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao