Sri Lalita Sahasranama Rahasyartham - 149/185

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao