Gita-Bhagavata Samanvayam - 20

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao