Gita-Bhagavata Samanvayam - 18

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao