Gita-Bhagavata Samanvayam - 17

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao