Gita-Bhagavata Samanvayam - 16

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao