Gita-Bhagavata Samanvayam - 1

Brahmasri Yellamraju Srinivasarao